Dịch vụ kho bãi

Dịch vụ kho bãi
Theo yêu cầu của khách hàng, INTRACO thực hiện dịch vụ lưu kho bảo quản hàng hóa theo các hình thức sau :Kho thường : thích hợp cho các mặt hàng như điện máy gia dụng, giấy, thiết bị điện tử
Theo yêu cầu của khách hàng, INTRACO thực hiện dịch vụ lưu kho bảo quản hàng hóa theo các hình thức sau :
+ Tấn/tháng
+ m2/tháng
+ Container / ngày
+ Thuê bao trọn kho
+ Dịch vụ Kho Ngoại Quan
+ Quản lý hàng thế chấp của các Ngân hang thương mại .
Các loại kho bãi chủ yếu :
+ Kho ngoại quan.
+ Kho thường : thích hợp cho các mặt hàng như điện máy gia dụng, giấy, thiết bị điện tử …
+ Bãi : bảo quản các mặt hàng cồng kềnh có sản lượng lớn như sắt thép , thiết bị vận tải …chủ yếu đang cung cấp dịch vụ bảo quản cho hàng thế chấp của các Ngân hàng thương mại.
Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu
Cho thuê kho theo M2/tháng:
- Tối thiểu 20 m2.
- Phí thuê kho tối thiểu 01 tháng.
Cho thuê bao trọn kho:
- Khách hàng tự quản lý.
- Phí thuê kho tối thiểu 03 tháng.
Cho lưu kho hàng rút ruột từ container:
- Dành cho hàng bách hóa.
- Phí lưu kho tối thiểu 07 ngày.
Bốc xếp thủ công:Theo tính chất, chủng lọai hàng hóa.
Xếp dỡ bằng xe nâng:Theo tính chất, chủng lọai và sản lượng hàng hóa.