Xuất khẩu dầu thô:Tăng về lượng, giảm về giá

-Trong 8 tháng đầu năm nay, ngành dầu khí đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu 15,64 triệu tấn, bằng 67,4% kế hoạch năm. Doanh thu từ xuất bán dầu thô 8 tháng năm 2011 đạt trên 8,1 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ.

Xuat khau dau tho:Tang ve luong, giam ve gia

Khai thác và xuất khẩu dầu thô tăng số lượng nhưng kim ngạch lại giảm về giá trị

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 8 ước đạt 1,97 triệu tấn, tính chung 8 tháng ước đạt 15,64 triệu tấn, bằng 67,4% kế hoạch năm. Trong đó: sản lượng khai thác dầu 8 tháng ước đạt 9,64 triệu tấn, bằng 64,0% kế hoạch năm (gồm khai thác dầu trong nước đạt 9,14 triệu tấn, ở nước ngoài đạt 0,50 triệu tấn);sản lượng khai thác khí 8 tháng ước đạt 6,0tỷm3, bằng 73% kếhoạch năm.

Theo Tập đoàn dầu khí Việt Nam, trong tháng 8, dầu thô trên thị trường thế giới biến động giảm so với tháng 7. Tính chung 8 tháng đầu năm, giá dầu trung bình khoảng 115,2 USD/thùng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2010 (80USD/thùng). Vì vậy, doanh thu từ xuất bán dầu thô 8 tháng đầu năm đạt trên 8,1 tỷUSD, tăng 47% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù xét về khối lượng, cả khai thác và xuất khẩu đều tăng, nhưng do giá cả sụt giảm đã khiến cho rất nhiều chỉ tiêu tài chính đạt thấp hơn so với cùng kỳ.