Thông tin chung

Thông tin đặt hàng online

Loại dịch vụ*

Thời gian nhận đặt hàng*
:

Địa điểm đặt

Thời gian khởi hành
:

Thời gian đến
:

Giới thiệu ngắn gọn

Nội dungThông tin khách hàng

Họ và tên*

Số điện thoại*

Email*

Địa chỉ*


 
Sau khi đặt hàng: Quý khách nhận được một mã đặt hàng gửi qua mail, cũng như thông tin đặt hàng
Quý khách có thể dùng mã đơn hàng để xem thông tin qua trang web

 

PARTNERS

MEMBER


Contact Us

INTRACO
Forwarder & Trading Co., Ltd

ADD:  Room 679, 6/F,  No 452, Le Thanh Tong Str, Ngo Quyen Dist, Hai Phong, Viet Nam.

TEL: +84-31-3246339

Fax: +84-31-3246340

Website: http://www.intracompany.vn

Email: info@intracompany.vn 


Tra đặt hàng online

Bạn hãy cho biết mã đặt hàng